ÜRÜN GRUPLARI

Musa I - II - III

Gübre Serpme Mak.

Tesviye Küreği

Disk Pulluk

Harman Makinası

Saman Aspiratörü

           

Hidrolik Kepçe

Kültüvatör

Balya Makinası

Traktör Römorgu

Saman Yapma M.

Döner Tırmık

           

Gübre Dağıtma M.

Vanvey

Çayır Biçme M.

Döküm Merdane

Set Yapma Makinası

Toprak Burgusu

           

Slaj Makinası

Saman Selesi

Kaldırma Çubuğu

Mibzer

Goble

 
       

Toprak Burgusu